Актуально


Інтэрактыўная віктарынаГосударственная символика Республики Беларусь

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Быкаў, В. У. Альпійская балада ; Дажыць да світання : аповесці : для ст. шк. узросту / Васіль Быкаў. — Мінск : Мастацкая літаратура, — 2007. — 333 с. — (Бібліятэка школьніка).
ІSBN 978-985-02-0896-5.
ББК 84(4Беи)-44
Б 95

У кнігу народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава (1924—2003) увайшлі аповесці «Альпійская балада» і «Дажыць да світання» пра цяжкія франтавыя будні і лёс чалавека на вайне.

 

Быкаў, В. У. Аповесці. Апавяданні : для ст. шк. узросту / Васіль Быкаў; прадм. Дз. Бугаёва. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2007. — 285 с. — (Бібліятэка школьніка).
ІSBN 978-985-02-0929-0.
ББК 84(4Беи)-44
Б 95

У кнігу народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава (1924—2003) увайшлі аповесці «Аблава», «Пакахай мяне, салдацік», а таксама апавяданні «Сваякі», «Адна ноч», «Круты бераг ракі», «Жоўты пясочак».

 

 

Леванович, Л. Щеглы : роман, рассказы : пер. с белорус. яз. / Леонид Леванович. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2012. — 398 с.
ІSBN 978-985-02-1362-4.
ББК 84(4Беи)-44
Л 34

Роман известного белорусского писателя Леонида Левановича «Щеглы» открывает шестикнижие «Приднепровская хроника», связанное героями и местом действия. В центре романа семья фронтовика Матвея Сахуты. Его жена Катерина растит в землянке пятеро детей. Автор показывает своих героев в работе и любви, раскрывает их духовный мир, пытается осмыслить трудное и противоречивое послевоенное время с высоты сегодняшнего дня. Эпическую подсветку событиям романа дают цитаты из переписки Сталина с Рузвельтом, Черчиллем и Труменом, которые приводятся между разделами книги. Герои рассказов Левановича - наши современники, земляки автора.

 

Марчук, Г.Крык на хутары : раманы / Г. Марчук — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013 — 496 с.
ІSBN 978-985-11-0714-4.
ББК 84(4Беи)-44
М 30

Трылогія «Крык на хутары» і «Прызнанне ў забойстве» прысвечана трагічнаму лёсу сям'і палескага хутаранца Змітра Летуна напярэдадні і ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Сама назва дылогіі сімвалічная. Гэта крык душы чалавека, крык надзеі і веры.

 

Марчук, Г. В. Пеўчыя 1941 года : п'есы / Георгій Марчук. — Мінск : Выдавецкі дом «Звязда», 2014. — 368 с.
ISBN  978-985-7083-27-5.
ББК 84(4Беи)-6
М 30

Зборнік п'ес «Пеўчыя 1941 года» таленавітага пісьменніка, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Георгія Марчука склалі чатыры драматычныя творы, палітра якіх досыць шырокая. Гэта і драма часоў Вялікай Айчыннай вайны, і трагедыі часоў Траянскай вайны, і меладрама, прысвечаная жыццю сённяшняга беларускага войска.
Драматурга хвалююць пытанні вайны і наступствы гэтай навалы, праблемы патрыятызму, мужнасці і доўгу перад Радзімай. Для шырокага кола чытачоў.

 

Муравейка, I. А. Я — Іван з Беларусі : апавяданні, нарысы, успаміны, паэмы, балады, вершы / Іван Муравейка ; прадм. А. Карлюкевіча. — Мінск : Выдавецкі дом «Звязда», 2014. — 272 с.
ІSBN 978-985-7083-33-6.
ББК 84(4Беи)
М 91

У зборнік твораў вядомага пісьменніка, удзельніка Вялікай Айчыннай вайны I. А. Муравейкі ўвайшлі апавяданні, нарысы, успаміны, паэмы, балады, вершы, а таксама творы пра баявое братэрства, напісаныя ў пасляваенны час. Сярод герояў кнігі — франтавыя сябры аўтара: радавыя, камандзіры, медыкі, журналісты, пісьменнікі...
Акопная паэзія Івана Муравейкі ўражвае сілай духу і верай у Перамогу. Балюча хвалююць сваёй шчырасцю запіскі радавога воіна «Лета 1941-га».
У маі 1945 года аўтар зборніка распісаўся на захопленым рэйхстагу: «Іван з Беларусі».

 

Па праву жывога : кніга-прызнанне сучасных беларускіх паэтаў да 70-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў / склад. Т.Ф. Рослік. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2014. — 472 с.
ISBN 978-985-11-0792-2.
ББК 84(4БЕИ)-5
П 47

Ніхто не забыты, нішто не забыта - гэтыя словы гавораць аб тым, што гераічнае мінулае нашай краіны навекі застанецца ў народнай памяці. Кніга-прызнанне «Па праву жывога» - калектыўная праца сучасных беларускіх паэтаў да 70-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

 

Падаляк, Т. У. Вайна — самы страшны грэх : маральна-публіцыстычны дослед / Таццяна Падаляк. — Мінск : Выдавецкі дом «Звязда», 2014. — 320 с.
ІSBN 978-985-7083-21-3.
ББК 84(4Беи)-44
П 12

Маральна-публіцыстычны дослед гістарычнага і сучаснага кантэксту Вялікай Айчыннай  вайны з'яўляецца працягам навуковага і творчага пошуку аўтара кнігі «Нашчадкі вогненнных  вёсак» — прафесійнага журналіста, вучонага-даследчыка.
У аснове новай кнігі — праўда вайны, якая выяўляецца ў шматлікіх сустрэчах і гутарках аўтара з легендарнымі асобамі — радавымі Вялікай Перамогі; абмеркавання з імі пытанняў адказнасці і пакаяння, пераемнасці пакаленняў, гістарычнай памяці, праблем фальсіфікацыі айчыннай  гісторыі.
Кніга адрасавана шырокаму колу чытачоў: работнікам сістэмы адукацыі і масмедыя, даследчыкам мінулага і сучаснасці Беларусі.

 

Падаляк, Т. У. Нашчадкі вогненных вёсак : дакументальныя нарысы, эсэ, успаміны / Таццяна Падаляк. — Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2009. — 192 с. : іл.
ІSBN 978-985-6941-02-6.
ББК 84(4Беи)-44
П 12

Кніга выдадзена з мэтай не дапусціць фальсіфікацый гісторыі Другой сусветнай вайны. Гэта унікальны збор эксклюзіўных дакументаў, нарысаў, эсэ, успамінаў апошніх сведкаў вайны, якім удалося выжыць у спаленых разам з людзьмі беларускіх вёсках.
Кніга створана па матэрыялах аднайменнай акцыі рэдакцыі газеты «Звязда» і Дзяржаўнага мемарыяльнага комплексу «Хатынь», адзначанай Спецыяльнай прэміяй Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры і мастацтва ў намінацыі «Журналістыка».
Кніга адрасавана нашчадкам Вялікай Перамогі.

 

Памяць сэрца : апавяданні  беларус. i рас. пісьменнікаў = Память   сердца рассказы белорус. и рос. писателей / склад. А. В. Варанцоў, А. К. Кажадуб, Г. М. Малей. — Мінск : Беларусккая Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2010. — 784 с.
ISBN 978-985-11-0504-1.
ББК[84 (4Бен) + 84(2Рос = Рус)]-44
П 15

Літаратурны зборнік «Памяць сэрца» — калектыўная праца беларускіх і расійскіх пісьменнікаў. Кніга прысвечана падзеям Вялікай Айчыннай вайны, гераічнаму подзвігу беларускага і рускага народаў, якія змагаліся разам з брацкімі народамі былога СССР супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У зборніку змешчаны творы пісьменнікаў старэйшага пакалення — удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны, пасляваеннага і маладых празаікаў, тых, хто прыйшоў у літаратуру сёння. Аўтары кнігі расказваюць аб падзеях вайны, аб тых, хто загінуў на палях бітваў, аб лёсах сваіх бацькоў і дзядоў на блізкіх, родных ім мовах: беларускай і рускай. Хочацца спадзявацца, што зборнік будзе цёпла ўспрыняты чытачамі, для якіх, як і для яго аўтараў, подзвіг народа і памяць пра тых, хто загінуў, — бессмяротныя.

 

Поклонимся великим тем годам... : песни войны и Победы / сост. А. М. Петриков. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2014. — 120 с.  
ІSBN 978-985-11-0788-5.
ББК 84(2)-5
П 48

В сборник вошли тексты песен, написанных как в годы Великой Отечественной войны, так и в послевоенное время. В них отражены патриотизм и высокая гражданственность воинов и мирного населения страны, жертвовавших своими жизнями во время жестоких битв с врагом. Эмоциональность, богатство чувств, выраженные словами, понятными людям всех поколений, не оставят равнодушными читателя, исполнителя этих песен в коллективах художественной самодеятельности, в дружеской или семейной компании.

 

Смирнов, Н. И. Василий Мудрый / Николай Смирнов. — Минск : Беларусь, 2009. — 335 с. : ил. — (Серия «Имя»).
ІSBN 978-985-01-0819-7
ББК 63.3(4Беи)
С 50

Книга посвящена легендарной жизни и борьбе одного из наиболее выдающихся партизанских руководителей Беларуси в годы Великой Отечественной войны, командира Пинского партизанского соединения Героя Советского Союза генерал-майора В. З. Коржа, 110-летие которого отмечается в 2009 году. На его долю выпали наиболее переломные события XX века: участие в «активной» разведке по линии Разведупра РККА на территории Западной Белоруссии в начале 1920-х годов, начало колхозного строительства в БССР, подготовка партизанского спецрезерва по линии НКВД БССР в 1931—1936 годах, вой­на в Испании, незаконный арест органами НКВД в 1938 году. Деятельность этого незаурядного человека во многом определила размах и характер партизанского движения в республике. После войны, добровольно оставив пост заместителя министра лесного хозяйства БССР, В.З. Корж возглавил на своей родине разоренный колхоз, сделав его одним из передовых в Беларуси. Позже хозяйство стало заслуженно носить гордое имя «Партизанский край» имени В.З. Коржа. В книге широко использованы документы НА РБ, дневники, записи, воспоминания В.З. Коржа и его дочери Зинаиды, ранее непубликовавшиеся.  Для широкого круга читателей.

 

Смирнов, Н. И. Прощай, «империя», или Из жизни контрразведки... : историко-документальный роман / Николай Смирнов. — Минск : Літаратура i Мастацтва, 2012. — 272 с.
ISBN 978-985-6994-86-2.
ББК 63.3(2)63
С 50

Лейтмотивом книги является рассказ о судьбе фронтовика, десантника, полковника КГБ В. А. Махоркина, боевой путь которого пролегал через Ленинградский фронт, Беларусь, Румынию, Венгрию, Австрию и Чехословакию. Личные дневники В.А. Махоркина перемежаются повествованием автора о канувшей в Лету эпохе, отмеченной небывалым послевоенным противоборством спецслужб в тайной войне заокеанской «империи добра» и связанной с ней англо-американской и германской «невидимой рати» против великой, разрушенной в итоге горбачевской «перестройки» страны, за свободу и независимость которой ветеран органов госбезопасности воевал в годы Великой Отечественной.
В книге, предназначенной для широкого круга читателей, использованы малоизвестные материалы Национального архива Республики Беларусь, Государственного музея истории Великой Отечественной войны, ЦОА ФСБ России и личный архив автора.

 

Смирнов, Н. И. Секретный узел : Тайная война в Беларуси (1939-1944) / Николай Смирнов. — Минск : Літаратура і Мастацтва, 2010. — 248 с. : ил.
ІSBN 978-985-6941-27-9.
ББК 63.3(4Беи)62
С 50

В книге речь идет о некоторых малоизвестных эпизодах войны 1939-1944 годов на территории Беларуси. Наряду с войсками действующей армии, партизанами и подпольщиками свой вклад в дело изгнания нацистских оккупантов с нашей земли внесли: формирования НКВД (НКГБ) СССР и Белорусской ССР, военной контрразведки, Разведывательное управление Генерального штаба РККА и разведотделы штабов фронтов, Центральный и Белорусский штабы партизанского движения. Это были беспрецедентные по своему накалу и беспощадности сражения как на видимом, так и на невидимом фронте.

 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне / сост. и примеч. Л. В. Поликовской ; предисл. А. М. Туркова. — Москва : Мир энциклопедий Аванта, Астрель, 2008. — 447, [1] с. : ил. — (Кастальский ключ).
ІSBN 978-5-98986-145-3 (“Мир энциклопедий Аванта +)
ІSBN 978-5-271-18772-8 («Издательство Астрель»)
ББК 84(Рос=Рус)6-5
С 80

Вошедшие в эту книгу стихи и песни о войне созданы поэтами - современниками событий. Здесь собраны как широко известные и популярные стихи и песни, так и те, которые смогли быть напечатаны только после отмены цензуры. Некоторые издаются в России впервые.

 

Федасеенка, У. К.  Віхры на скрыжаваннях : раманы / Уладзімір Федасеенка. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2014. — 582 с.
ІSBN -985-02-1563-5.
ББК 84(4Беи)-44
Ф 32

У кнігу Уладзіміра Федасеенкі ўвайшлі тры раманы. «Дубовая Града» і «Віхры на скрыжаваннях» прысвечаны барацьбе моладзі ў тыле ворага ў час Вялікай Айчыннай вайны, а «Пасля смерчу» — аб жыцці моладзі, яе вучобе, працы, каханні ў толькі што вызваленым ад акупантаў горадзе на Сожы.

 

Шамякін, I. П. Трывожнае шчасце: аповесці : для ст. шк. узросту / Іван Шамякін ; прадм. А. Бельскага. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2008. — 607 с. — (Бібліятэка школьніка).
ІSBN 978-985-02-0996-2.
ББК 84(4Беи)-44
Ш 19

У пенталогіі «Трывожнае шчасце» народны пісьменнік Беларусі Іван Шамякін на аснове ўласна перажытага паказаў лёс усяго пакалення, якое прайшло праз цяжкія выпрабаванні вайны і ў нялёгкіх пасляваенных умовах аднаўляла родны край.

 

 

 

 

 

Инфоресурсы

Электронный каталог
Публичный центр правовой информации
Районный информационно-идеологический центр
Периодические издания
Виртуальные выставки
Библиотеки сети в СМИ
Наши издания
Наши достижения
Любительские объединения
Краеведение
Услуги
Регистрация в государст-венном регистре ИР

 

Анонс мероприятий
Архив новостей
Мы в социальных сетях
Баннеры
213677, Могилёвская обл., г.п. Хотимск, пл. Ленина, д. 5
E-mail: hotimskbib@ya.ru
тел./факс 8 (02247) 79-3-92
Рейтинг@Mail.ru